TƯ VẤN LỘ TRÌNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CHINH PHỤC 900+

Cơ hội đỗ vào hơn 70 trường TOP khu vực phía Nam
2.500 sĩ tử đạt>900đ các năm đã ôn luyện
TOP giáo viên giỏi, với nhiều năm kinh nghiệm
giảng dạy, luyện thi

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

NGUYỄN THÀNH NAM

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

VĂN TRỊNH QUỲNH AN

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

VÕ ANH TUẤN (TUẤN BB)

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

TRẦN NGUYỄN TRINH NGUYÊN

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN PHỤ HOÀNG LÂN

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

LA HỒ TUẤN DUY

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

NGUYỄN THÀNH NAM

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN THÀNH NAM

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

LÊ DUY NHẬT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

HOÀNG THÁI DƯƠNG

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

PHẠM THẮNG

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

HUỲNH HỮU NGHỊ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

TRẦN VÂN ANH

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

LÊ THỊ NGÂN (LÊ NGÂN)

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tư duy logic

Phân tích dữ liệu

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Vật lí

Toán

Địa lí

NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG

1.900.000 Đ

 KHÓA LUYỆN ĐỀ THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM

ĐĂNG KÍ NGAY

HỌC THỬ 20 BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

00
00
00
00

ƯU ĐÃI CHỈ CÒN:          :          :

GỬI ĐĂNG KÝ!!